Marka & Patent & Coğrafi İşaret Tescili Danışmanlığı
  • Ana Sayfa
  • Hizmetlerimiz
  • Marka & Patent & Coğrafi İşaret Tescili Danışmanlığı
image
image
Hizmetlerimiz
İşletmenize uygun hibe ve teşvikler ile ilgili sizlere danışmanlık hizmetini profesyonel olarak sunmaktayız.
Marka & Patent & Coğrafi İşaret Tescili Danışmanlığı
afdora.com.tr
Hizmetlerimiz

Marka & Patent & Coğrafi İşaret Tescili Danışmanlığı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI


Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel tasarım, Coğrafi işaretler, Entegre devrelerin topografyası sınai mülkiyet haklarıdır.

Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel tasarım, Entegre devrelerin topografyasının tescil tarihinden itibaren kullanım süreleri vardır.

Marka: Her 10 yılda bir yenileme işlemi yapılmış ve kullanılıyor olmak kaydıyla ömrü sınırsızdır.

Patent: Her yıl yenileme işlemi yapılmış olmak kaydıyla ömrü 20 yıldır.

Faydalı Model: Her yıl yenileme işlemi yapılmış olmak kaydıyla ömrü 10 yıldır.

Endüstriyel tasarım: Her Beş yılda bir yenileme işlemi yapılmış olmak kaydıyla ömrü 25 yıldır.

Entegre devreleri topografyası: Kullanım ömrü 10 yıldır.

Coğrafi İşaretler: Kullanım denetim raporlarının her 10 yılda bir Türk Patent ve Marka Kurumuna verilmesi gerekir. Denetim işlemlerinin yapılmaması, başvuru bilgilerini doğrulamaması halinde coğrafi işaret tescil sicil kaydı silinir.

Sınai Mülkiyet hakları tescil ettirilerek korunmaya başlar. Kullanımı zorunludur. Kullanılmayan sınai mülkiyet hakları iptal edilir.

Sınai mülkiyet hakları sadece tescil edildiği ülkelerde ve o ülkenin kanunları ile korunmaktadır.

Sınai mülkiyet hakkının tescil başvurusu, Tescil ile sonuçlanmadığı sürece tescil edilmiş sayılmaz.


MARKA TESCİLİ


Bir işletmenin ürünleri üzerine marka koyarak satış yapması, tescilsiz dahi olsa marka kullanımı demektir. Müşteriler bir ürünü alırken üzerindeki markasına bakarak alır ve aynı marka ile tekrar iletişim kurar. Başkalarına marka adını kullanarak tavsiye eder.

Tescilsiz markayı gören alıcılar, aynı kapsamdaki ürünlerinde kullanarak satış yapabilirler. Müşteri önceden alıp güvendiği marka olarak satın alır.

Markaların değeri kendisini tescil ettirip tanıtan şirketlerden daha büyük olabilmektedir.

Marka tescili için bir kelime ve işareti seçerken duygularla hareket yerine, kolay telaffuz edilen, akılda kalan, basım için kolay büyütülebilen, anlamı itibariyle insanlara ters gelmeyen, tescil edilecek ülkede benzerleri tescil edilmemiş olan kelime veya ibareler olması gerekir.

Tescil edilecek ülkede benzerlik araştırması yaparak tescil edilip edilemeyeceği kararı doğru verilmelidir.

Tescilli markalar yeni başvurusu yapılan benzer markaların tehdidi altındadır. Türkiye veya yurtdışında kullanılan markaların benzerlerinin başvuruları takip edilmeli ve zamanında itiraz edilerek tescili engellenmelidir. Aksi halde benzer marka aynı piyasayı firmanızla paylaşmaya devam edecektir.

Afdora Danışmanlık marka departmanı uzmanlarımız, marka seçiminden tescili, tescil edilen markanın izlenerek zamanında itiraz işleminin başlatılması, taklitler halinde dava açılması için avukatımızın devreye girmesi, marka süre yenilemelerinin izlenerek zamanında işlem yapılması konularında etkin danışmanlık hizmetleri sunar.

Marka tescil başvurusu, Tescil ile sonuçlanması halinde hak olarak elde edilmiş olur. Bu süreçte kurum marka uzmanları, başvuruyu mutlak tescil engelleri açısından inceler. Engel yoksa her marka için benzerlik araştırması yaparlar.

Markanın aynısının daha önce tescil edilmiş olup olmadığı,

Marka olacak ibarenin iştigal konusunu temsil ve tasvir eden nitelikte olup olmadığı,

Markanın ahlaka adaba aykırı olup olmadığı konularında inceleme yapar.

Marka başvurusu tescile uygun görülürse üçüncü şahısların ilgisine sunulmak 2 ay süre ile ilan edilir.

Markanın ilan süresi içinde, kendi markasına benzer olduğunu düşünen hak sahipleri markanın tesciline itiraz edebilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu itirazı kabul veya reddeder. Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi’nin verdiği karar kesin değildir.

Bu karara kurumun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na “YİDK” itirazda bulunulabilir.

YİDK kararı kurumun son kararıdır.

Bu karara karşı Ankara Fikri Sınai Haklar mahkemelerinde iptal davası açarak hak aramaya devam edilebilir.

Marka tescil süreci hukuki içerikli bir süreçtir.

Bu sebeple, İtirazların doğru ve etkin noktalara temas etmesi, Türk Patent ve Marka Kurumun ’da itirazların kazanılması yanında mahkemedeki davanın gidişatı açısından çok önemlidir. İtiraz davalarında mahkeme Türk Patent Ve Marka Kurumundaki işlem dosyasını celp ederek incelemekte ve karar vermektedir.

İtirazın uygun bir formatta, güzel bir dille yazılmış olması mahkeme nezdinde başarının önemli bir unsurudur.

Afdora Danışmanlık, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde uzun yıllardan beri işlem yapmakta, itirazları ve görüşleri marka patent hukuku konularında uzmanlaşmış avukatlar vasıtasıyla doktrindeki yazarların görüşleri, Yargıtay içtihatları ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarına uygun olarak adeta bir dava dilekçesi formatında yapmaktadır.

 

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

 

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

Coğrafi işaretler genel anlamda üçe ayrılmaktadır. Menşe Adı, Geleneksel Ürün Adı ve Mahreç İşareti.

Menşe adı;

Bir ürünün; coğrafi sınırları belirlenmiş yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması, tüm veya esas nitelik ve özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa veya beşeri unsurlardan kaynaklanması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümü ile bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “menşe” göstergesini belirtir.

Mahreç işareti 

Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanması, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “mahreç işareti” göstergesini belirtir.

 

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz veya 0272 212 33 00’ı arayınız. Bilgilendirme hizmetimiz ücretsizdir.

Afdora'nın Başarısı

Danışmanlık & Yatırım?

AFDORA, bir danışmanlık hizmetinin başarısını, uygulama sonrasında başarılı sonuçlar ortaya koyması ile ölçülendirir. Her yatırımcının farklı ihtiyaçları olduğunun farkındadır ve her yatırımı kendi içerisinde değerlendirerek yatırımcıya özgü süreçler ortaya koyar.

Danışmanlık & Yatırım?
  • Yurt dışı pazarlarına açılmayı mı düşünüyorsunuz? Ülkemizdeki işletmelerin ihracat ve e-ihracat çabaları pek çok program kapsamında desteklenmektedir...
  • Projenizin tüm imkânlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadığının gözden geçirilmesi, teşvik belgesinin alınması hakkında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz...
  • Yerel ve uluslararası bağlantılarımızla turizm danışmanlığı alanında farklı ve benzersiz hizmet ilkemizle %100 müşteri memnuniyetini hedeflemekteyiz...

Eşsiz ve Sağlam Deneyim

Profesyonel Danışmanlık

Başarılı Personel

Hızlı Destek

Danışmanlık & Yatırım?
Danışmanlık & Yatırım?

Partnerlerimiz

Hibe, teşvik ve destekler kapsamında başvuru gerçekleştirmiş olduğumuz kamu kurumları...

Kosgeb
Tkdk
İşkur
Zafer Kalkınma Ajansı
Tübitak
Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Fikriniz mi var?

Bizimle iletişime geçerek yararlanabileceğiniz teşvik, hibe ve destek programlarını öğrenebilir, süreçler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Afdora Yatırım Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.
7/24 Destek Hattı

WhatsApp üzerinden iletişime geçin.

7/24 Destek Hattı